دو فصلنامه مطالعات هویت از سوی دانشگاه گیلان با هدف فهم پدیده پیچیده هویت و چالش‌های آن در جوامع امروزی، بویژه جامعه ایرانی، منتشر می گردد و تلاش دارد تا فضایی علمی برای سوالات، مفاهیم و یافته های تأثیرگذار در مطالعات هویت فراهم کند. این نشریه علمی – تخصصی بر اساس موافقت دانشگاه گیلان با شماره 35307/ ک م در تاریخ 1400/4/8  و مجوز شماره 91659 در تاریخ 1401/2/26 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موافقت دانشگاه گیلان با شماره 35307/ ک م در تاریخ 1400/4/8 به صورت الکترونیکی منتشر می ­شود.

بر این اساس، دو فصلنامه در محورهای زیر اقدام به چاپ مقالات علمی پژوهشی می نماید:

- جامعه ­شناسی هویت؛ طبقه اجتماعی، جنسیت، مهاجرت، سازمان، شغل و هویت

- مردم شناسی، فرهنگ، ادبیات عامه و هویت

- روان شناسی اجتماعی هویت

- سیاست هویت؛ ملیت، قومیت و هویت

- معماری، شهرسازی و هویت

- دین و هویت؛ اسلام و جهانی شدن

- تحولات تاریخی هویت در بستر اجتماعی

- سیاست گذاری اجتماعی و هویت؛ رسانه های جمعی و هویت؛

- جغرافیای هویت؛ هنر و سیاست هویت